Tuesday, July 20, 2021

AI, ML, Robots and Brains (17.5. - 23.5.2021)

Society


Algorithms

Saturday, June 5, 2021

Zdraví (10.5. - 16.5.2021)

Lidé, kteří pracují na noční směny, mají větší pravděpodobnost rozvoje poruchy spánku. S touto poruchou mají třikrát větší pravděpodobnost dopravní nehody, a to ve srovnání s lidmi, trpícími spánkovou apnoe či nespavostí. [?]

Strava bohatá na ovoce a zeleninu je spojena s nižší úrovní stresu. Lidé, konzumující minimálně 470 gramů ovoce a zeleniny denně mají přibližně o 10 procent nižší hladinu stresu, než ti, kteří konzumují méně než 230 gramů. [?]

Konzumace potravin s vysokým obsahem draslíku, jako jsou avokádo, banány a sladké brambory, může být pro kontrolu vysokého krevního tlaku stejně důležit8 jako snižování konzumace soli.

Resveratrol - který se nachází v borůvkách, brusinkách a hroznech - může pomoci v boji proti Alzheimerově chorobě. Při laboratorních testech byla tato látka schopna v buňkách rozkládat beta-amyloidové plaky.

Pití jen jednoho šálku kávy denně snižuje riziko rakoviny tlustého střeva, a také pomáhá pacientům s metastatickým karcinomem tlustého střeva.

Kombinace kyseliny ferulové (nacházející se v mrkvi) a epigalokatechin-3-gallátu (zelený čaj) dokázala v laboratorních modelech zvrátit příznaky podobné Alzheimerově chorobě. [?]

Certifikované organické maso má menší pravděpodobnost kontaminace pro lidi nebezpečnými patogeny, jako například antibiotikům rezistentní bakterie. Pravděpodobnost je o 56 procent nižší. [?]

Růžové nápoje, ve srovnání s čirými nápoji, díky psychologickému efektu, mohou pomoci běhat rychleji a dále. Růžový nápoj může zvýšit výkon při cvičení až o 4,4 procenta a může také zvýšit efekt dobrého pocitu, díky kterému se cvičení může zdát snazší. Růžová byla v jednom výzkumu vybrána protože je spojena s vnímanou sladkostí, a proto zvyšuje očekávání ohledně příjmu cukru a sacharidů. Pro vyvolání efektu stačí pouze změnit barvu nápoje. [?]

Kombinace deregulovaného imunitního systému a konzumace dvou potravinářských barev (FD&C Red 40 a Yellow 6) je spojena s rozvojem kolitidy. [?]

Denní užívání probiotik je u lidí s nadváhou a starších osob spojené s menším počtem respiračních problémů. Účastníci, kteří užívali probiotika během jedné šestiměsíční studie, měli ve srovnání se skupinou s placebem o 27 procent nižší celkový výskyt příznaků horních cest dýchacích. Účinek byl největší u účastníků ve věku 45 let a starších, a u pacientů s obezitou. [?]

Pravidelné cvičení hraje významnou roli při snižování deprese u pacientek, které přežily rakovinu vaječníků. 150ti minutové cvičení týdně je spojeno s 18 procentním snížením depresivních příznaků. [?]

Udržování zdravého životního stylu je spojeno s téměř 40% snížením rizika kolorektálního karcinomu u osob s vysokým genetickým rizikem rozvoje onemocnění. U osob s nízkým genetickým rizikem tohoto onemocnění je toto riziko sníženo o 25 procent.  Lidé s vysokým genetickým rizikem a nezdravým životním stylem mají více než třikrát vyšší pravděpodobnost diagnózy kolorektálního karcinomu než lidé s nízkým genetickým rizikem a zdravým životním stylem. [?]

Tuk kolem pasu (břišní obezita) je důležitější indikátor pro předpovídání závažnosti rentgenových výsledků hrudníku u pacientů s COVID-19 než obecná obezita (indikovaná za pomoci BMI). [?]

Obezita zvyšuje riziko vzniku 10 nejčastějších druhů rakoviny, bez ohledu na to, jakým způsobem je indikována. Každých 4,2 kg/m2 (u mužů) a 5,1 kg/m2 (u žen) zvýšení BMI nad 25 kg/m2 (definovaných jako nadváha) je spojeno s vyšším rizikem rakoviny žaludku (nárůst o 35%), žlučníku (33%), jater (27%), ledvin (26%), pankreatu (12%), močového měchýře (9%), kolorektálního karcinomu (10%), endometriálního karcinomu (73%), rakoviny dělohy (68%), postmenopauzální rakoviny prsu (8%) a celkového rizika rakoviny (3%). [?]

Lidé s obezitou a s takzvaným „večerním chronotypem“ (tj. s pozdějším probuzením a špičkou aktivity později během dne) mají  (ve srovnání s lidmi s obezitou, kteří mají nejvyšší úroveň aktivity dříve) vyšší riziko vzniku cukrovky typu 2 a kardiovaskulárních onemocnění. [?]

Vyšší BMI v dospívání je spojeno s významně vyšším rizikem první ischemické cévní mozkové příhody u dospělých do 50 let bez ohledu na to, zda také trpí cukrovku 2. typu, či nikoliv. Ve srovnání s lidmi s nízkým normálním BMI mají adolescenti, kteří patří do kategorie nadváhy, dvakrát vyšší riziko cévní mozkové příhody před dosažením věku 50 let a dospívající s obezitou až 3,4krát vyšší riziko. Dokonce i dospívající s BMI ve vysokém normálním rozmezí mají ve srovnání s těmi ve skupině s nízkým normálním BMI větší pravděpodobnost cévní mozkové příhody před dosažením věku 50 let. [?]

U dívek s vyšším BMI v dětství je, ve srovnání s jejich vrstevnicemi s nižším BMI, méně pravděpodobné, že u nich dojde rozvoji rakoviny prsu, a to jak před, tak po menopauze. [?]

Nízké BMI během dětství u dívek je spojeno s pozdějším vyšším rizikem rozvoje mentální anorexie. Vysoké BMI nebo nadváha v dětství zase naznačuje vyšší riziko bulimie. [?]

Obézní dívky čelí v dospělosti zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění. Více se u nich než u chlapců vyvinou metabolické změny spojené s obezitou, jako je vysoký krevní tlak a nadměrné hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi (dyslipidémie). [?]

Kontrola váhy, krevního tlaku a cholesterolu u dětí může pomoci chránit jejich mozkové funkce v pozdějším životě. Systolický krevní tlak, celkový cholesterol v krvi a LDL cholesterol, stejně jako BMI, od dětství do středního věku, jsou spojeny s funkcí mozku ve středním věku. Trvale vysoký systolický krevní tlak nebo vysoký celkový cholesterol v krvi a LDL cholesterol jsou spojeny s horší pamětí a učením ve středním věku. Obezita od dětství do dospělosti je spojena s nižší rychlostí zpracování vizuálních informací a udržováním pozornosti. Mít všechny tři kardiovaskulární rizikové faktory souvisí s horší pamětí a asociativním učením, horším vizuálním zpracováním, sníženým rozpětím pozornosti a pomalejší reakcí a časem pohybu. [?]

Jóga a dechová cvičení mají pozitivní vliv na děti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Speciální dechové cvičení, založené na rozvoji bránicového rytmického hlubokého dýchání - břišního dýchání - pomáhá lépe zásobovat mozek kyslíkem. Cvičení, kombinující napětí a relaxaci, má pozitivní vliv na regulační a kontrolní funkce u dětí s ADHD.  A to díky tomu, že je po nějaké době správné dýchání automatizované, a stává se jakýmsi pomocníkem, který umožňuje lepší přísun kyslíku do mozku. [?]

Terapie, využívající psy, dokáží zlepšit myšlení a plánování u stresovaných studentů efektivněji než programy, které obsahovaly tradiční informace o zvládání stresu. [?]

Meditační praxe a duchovní pohoda mohou pomoci zachovat kognitivní funkce ve stáří. Duchovní zdatnost, nový koncept v medicíně, který se zaměřuje na psychologickou a duchovní pohodu, a Kirtan Kriya, jednoduchá 12ti minutová meditativní praxe, mohou snížit řadu rizikových faktorů pro Alzheimerovu chorobu. [?]

Zdá se, že dlouhodobé užívání léků na předpis na nespavost nezlepšuje narušený spánek u žen středního věku. Mezi těmi, které užívají a neužívají tyto léky po dobu 1 až 2 let, není žádný rozdíl v kvalitě spánku ani jeho délce trvání. Údaje z klinických studií naznačují, že mnoho z těchto léků účinkuje krátkodobě (maximálně 6 měsíců), ale nespavost může být chronická a mnoho lidí tyto léky užívá déle. [?]

Špatný spánek je spojen s neschopností soustředit se během dne. [?]

Smysluplné filmy pomáhají lidem vyrovnat se s životními obtížemi. [?]

Kombinace psychoterapie a farmakoterapie je při léčbě deprese nejúčinnější. Nebyl objeven žádný významný rozdíl mezi psychoterapií a farmakoterapií jako samostatnými léčbami.  Kombinovaná léčba, zejména ve studiích zahrnujících kognitivně behaviorální terapii, je lepší než samotná farmakoterapie nebo psychoterapie. [?]

Terapie extází by mohla být účinnou léčbou těžké posttraumatické stresové poruchy. [?]

Zdá se, že lidé se zdravější strukturou a funkcí srdce mají lepší kognitivní schopnosti, včetně lepší schopnosti řešit logické problémy a rychlejších reakčních časů. [?]

Vyšší hladiny ozonu v ovzduší jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje fibroidů.  Riziko vzniku fibroidů se zvyšuje se zvyšujícími se úrovněmi ozonu v atmosféře, ale ne se zvyšující se koncentrací PM2,5 nebo NO2. Ozon je spojen s 35% zvýšeným rizikem fibroidů při koncentraci ozonu 42-55 ppb. [?]

Dospívající, kteří používají elektronické cigarety, mají vyšší pravděpodobnost astmatu a astmatických záchvatů, a to až o 19 procent. [?]

Používání elektronických cigaret v posledních 30ti dnech je spojeno se zvýšenou pravděpodobností astmatu, sípání a dušnosti (23%, 13% a 20%). [?]

Odstranění přívěsku levé síně srdce - nepoužité tkáně, podobné prstu, která může zachycovat krev v srdeční komoře a zvyšovat riziko vzniku sraženin - snižuje u pacientů s fibrilací síní riziko cévních mozkových příhod o více než jednu třetinu. [?]

Krátké pulsy ultrazvuku, dodávané do nervů v blízkosti ledvin, dokáží pomoci ke klinicky významnému poklesu krevního tlaku u lidí, jejichž hypertenze nereaguje na žádné medikamenty. V klinické studii této procedury poklesl denní krevní tlak po dvou měsících o 8 bodů. [?]

Rozvoj demence je spojen s kouřením a kardiovaskulárními chorobami. kouření a kardiovaskulární onemocnění mají vliv na verbální učení a paměť v dospělosti, a to již od 18ti let.  Kouření je spojeno se sníženou funkcí učení a paměti hlavně u žen, a kardiovaskulární choroby jsou zase spojeny se sníženou funkcí učení a paměti u mužů. [?]

Analýza historických lékařských záznamů zjistila, že u mužů, kteří byli prenatálně vystaveni během raného těhotenství nizozemskému hladomoru v letech 1944-1945, byla ve věku 19ti let, ve srovnání s podobnou skupinou, nevystavenou hladomoru, o 30 procent vyšší pravděpodobnost nadváhy s BMI 25 nebo více. [?

Dusičnany v pitné vodě jsou spojeny se zvýšenou pravděpodobností spontánního předčasného porodu. Riziko spontánního předčasného porodu ve 20. až 31. týdnu je zvýšeno již s koncentrací dusičnanů o hodnotách 5 až <10 mg/l. [?]

Ženy, které předčasně porodily, mají vyšší riziko mozkové mrtvice. Riziko je, ve srovnání s ženami s bezproblémovým porodem, až o 42% vyšší. A čím dříve k předčasnému porodu dojde, tím je toto riziko vyšší. [?]

Zhoršené srdeční zdraví matky vede k předčasnému porodu, nízké porodní váze a porodu císařským řezem. Vysoký krevní tlak matky je nejsilnějším prediktorem nepříznivého výsledku porodu. [?]

Větší přítomnost rodinných lékařů a porodních asistentek může snížit míru rizika císařského porodu. [?]

Podle nedávné studie je riziko vzniku endometriózy spojeno s vystavením podmínkám relativně nízkého testosteronu v matčině lůně. [?]

Friday, June 4, 2021

AI, ML, Robots and Brains (10.5. - 16.5.2021)

Society


Algorithms


Health


Robots


Cars


Brains

Thursday, May 27, 2021

IT links (10.5. - 16.5.2021)

Java 8 IntStream examples

Reminding basics - Java interface vs abstract class

Starting with AWS SQS and Spring Cloud

Spring Boot Cache with Redis

Angular 12 has been released

Docker guide - list of related articles on Baeldung

Aqua Security report - increase in cloud attacks

AI, ML, Robots and Brains (3.5. - 9.5.2021)

Society


Algorithms

Health


Robots


Cars


Hardware


Brains