Monday, July 22, 2019

AI, ML, Robots and Brains (1. - 7.7.2019)

Society


Algorithms


Health


Robots


Cars


Hardware


Brains

Monday, July 8, 2019

AI, ML, Robots and Brains (10.6. - 30.6.2019)

Society


Algorithms


Health


Robots


Cars


Hardware


Brains

Sunday, July 7, 2019

IT links (17.6. - 23.6.2019)

Two articles from JetBrains:
The state of developer ecosystem 2019 - Java
List of security vulnerabilities in JetBrains products

And another security issue - in official OpenJDK Docker images

Small reminder - Java Platform Module System - unfortunatelly there was not chance yet to use it
jcmd utility adds possibility to watch JVM events

Experience with Java apps running with Graal VM
And new GA version of Graal VM was released

Interesting summary of experience with TDD

Wednesday, June 19, 2019

IT links (10.6. - 16.6.2019)


Sunday, June 16, 2019

Zdraví (20.5. - 2.6.2019)

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita, včetně chůze a posilování svalů, je spojena s významně sníženým rizikem smrti související s cirhózou. Lidé s největším množstvím chůze mají toto riziko až o 73% nižší. K ještě většímu snížení dochází při kombinaci chůze a posilování.

Cvičení s vysokou intenzitou může snížit nebo zvrátit ztrátu srdeční funkce způsobenou diabetem 2. typu. Tříměsíční intervalový trénink s vysokou intenzitou (HIIT) (10 minut velmi intenzivní aktivity během 25 minut cvičení) dokáže zlepšit srdeční funkci u dospělých s diabetem 2. typu, a to bez jakékoli změny v medikaci nebo dietě.

Ženy, které ujdou zhruba 4400 kroků denně, mají až o 41% nižší riziko předčasné smrti než ty, které v průměru ujdou jen 2700 kroků. Benefit vyššího množství kroků se zvyšuje až do 7500 kroků denně, pak už další zlepšení není tak viditelné.

Hmotnost

Starší lidé, u nichž dochází k významnému přírůstku nebo úbytku hmotnosti (10% rozdíl během dvouletého období), mají zvýšené riziko vzniku demence.

Strava

Mírně vysoký příjem cholesterolu v potravě, či konzumace až jednoho vajíčka denně není spojen se zvýšeným rizikem mrtvice.

Med z Planiky, produkt typický pro středomořské oblasti, dokáže v laboratorních podmínkách zastavit množení buněk rakoviny tlustého střeva.

Dieta s vysokým obsahem sójových potravin je u pre-menopauzálních pacientek s rakovinou prsu spojena se sníženým rizikem osteoporotických zlomenin kostí. Vyšší příjem sóji je spojen se 77% sníženým rizikem osteoporotických zlomenin u mladších žen, a cvičení prokázalo významně snížené riziko zlomenin u starších žen.

Nižší příjem celozrnných potravin, nízký příjem mléka, vysoký příjem zpracovaného a červeného masa, nízký příjem ovoce a zeleniny a vysoký příjem sladkých nápojů je spojen s vyšším rizikem rakoviny.

Až 25 šálků kávy denně je pro zdraví srdce bezpečné, se srovnatelným efektem jako pití méně než jednoho šálku denně.

Lidé se zvýšenými hladinami LDL mají ve srovnání s lidmi s nižší hladinou cholesterolu vyšší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby

Energetické nápoje mohou zvýšit riziko abnormalit srdečních funkcí a změn krevního tlaku.
Konzumace cca 900 gramů energetického nápoje v krátkém čase může zvýšit krevní tlak a riziko elektrických poruch v srdci, které ovlivňují srdeční rytmus.

10% zvýšení podílu ultra zpracovaných potravin ve stravě je spojeno s významně vyšší mírou kardiovaskulárního onemocnění, ischemické choroby srdeční a cerebrovaskulárního onemocnění (nárůst o 12%, 13% a 11%).
Vyšší spotřeba ultra zpracovaných potravin (více než 4 porce denně) je, ve srovnání s nižší spotřebou (méně než 2 porce denně), spojena s 62% zvýšeným rizikem úmrtnosti ze všech příčin.
U každé další denní dávky ultra zpracovaných potravin se riziko úmrtnosti zvyšuje až o 18%.

Brusinkový extrakt zvyšuje citlivost bakterií na antibiotika, patogenní bakterie jsou tak citlivější na nižší dávky antibiotik.

Konzumace 150 g borůvek denně dokáže snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 15%.

Spánek

Lidé potřebují alespoň 7 hodin spánku za noc, aby udrželi úroveň důležitých fyziologických regulátorů. Lidé, kteří spí méně než 7 hodin za noc, mají nižší krevní hladiny tří fyziologických regulátorů, které ovlivňují genovou expresi a hrají klíčovou úlohu při udržování cévního zdraví. Lidé, kteří spí pouze 6 hodin denně, mají nefunkční endoteliální buňky - buňky, které lemují krevní cévy - a jejich tepny se neroztahují.

Nízký věk rodičů významně zvyšuje riziko ADHD a Tourettova syndromu, a vyšší věk rodičů je zase spojený s autismem a obsedantně-kompulzivními poruchami.

Kouření

Kuřáci nefiltrovaných cigaret, mají ve srovnání s kuřáky cigaret s filtrem téměř dvojnásobně vyšší riziko vzniku rakoviny plic a o 30% vyšší riziko úmrtí z ostatních důvodů. Kuřáci lehkých nebo ultralehkých cigaret mají riziko úmrtí na rakovinu plic a sdílí stejné zvýšené riziko úmrtí na všechny příčiny jako kuřáci běžných cigaret.

Kapalina pro elektronické cigarety mohou při inhalaci zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Skořice a mentol by měly být obzvláště škodlivé.

Mozek

Lidé s bipolární poruchou mají větší pravděpodobnost rozvoje Parkinsonovy choroby, a to až 7krát. K rozvoji Parkinsonovy choroby u těchto lidí také dochází v mladším věku - v průměru v 64 letech, ve srovnání se 73 roky u obecné populace.

Riziko demence u starších dospělých po závažném otřesu mozku je při současném užívání statinů mírně nižší ve srovnání s pacienty, kteří statiny neužívají.

Slunce

Děti, které stráví alespoň půl hodiny denně venku na slunci, mají nižší riziko zánětlivého onemocnění střev (a to až o 20%).
Každých 10 minut vystavení slunečnímu záření je spojeno se snížením rizika tohoto onemocnění o 6%.

Friday, June 14, 2019

AI, ML, Robots and Brains (3.6. - 9.6.2019)

Society


Algorithms


Health


Robots


Cars


Hardware


Brains

Tuesday, June 11, 2019